NIPPON JUJITSU /JŪJUTSU/ 

Co to vlastně znamená?

 • (Nippon = tradiční, Jujitsu = jemné umění), řídíme se heslem : Jujitsu je technika jemná, flexibilní, v pohybu s odpovědí na reakci protivníka. Jujitsu využívá základní zákony fyziky a fyziologie jakožto funkčnosti lidského těla a jeho strukturálního uspořádání. Velmi důležité je znát a vědět jak s lidským tělem zacházet a jak jej v případě poškození ošetřit.
 • Japonské bojové umění, jež vzniklo na základě ,,Budo" (cesta válečníka) v Japonsku, bylo součástí každého Samuraje, jenž toto umění ovládal pro způsob jak války, tak života.
 • Jujitsu není pouze bojové umění, ale také způsob myšlení a chování se vůči společnosti a rodině. Každý samuraj ctil 7 základních pravidel cností, kterými se bezprostředně řídil.
 • 義 - Gi - Klidná mysl
 • 勇 - - Odvaha
 • 仁 - Džin - Shovívavost, Laskavost
 • 礼 - Rei - Respekt
 • 誠 - Makoto -Upřímnost
 • 名誉 - Meijo - Čest a sláva
 • 忠義 - Čúgi - Oddanost
 • Jujitsu, jak jej chápeme, je cesta jak se naučit poznávat sám sebe a svůj charakter. Sekundárně je to cesta, jak trénovat své tělo na obranu proti nepřátelům. Jujitsu není turnaj nebo boj, jak jej známe, ale je to cesta jak předejít boji. ,,Člověk, jenž je schopný ublížit druhé osobě nikdy nedosáhne nejvyššího stupně Jujitsu, nýbrž osoba která se dokáže obránit a přijmout nepřítele za přítele". (Dr. Heribert Czerwenka, 10. dan Nippon Jujistu)