Kawaishi Ryu

22.10.2023

Kodex Bushido je soubor zásad a hodnot, které jsou součástí samurajského étosu. Je důležitým prvkem školy Kawaishi ryu, která vznikla ve 20. století a kombinuje prvky japonského bojového umění a filozofie.

Zde jsou některé zásady a hodnoty, které jsou součástí kodexu Bushido v rámci školy Kawaishi ryu:

1. Čest (Meiyo): Samuraj je povinen jednat s čestí a integritou. Měl by se vždy chovat správně a dodržovat svá slova.

2. Statečnost (Yūki): Samuraj by měl být statečný a odvážný. Měl by čelit všem výzvám a překážkám s odhodláním a neustrnout před nepřízní osudu.

3. Spravedlnost (Seigi): Samuraj by měl jednat spravedlivě a podporovat spravedlnost ve společnosti. Měl by se zasazovat za slabé a bránit pravdu.

4. Loyalita (Chūjitsu): Samuraj by měl být oddaný svému pánovi, rodině a přátelům. Měl by plnit své povinnosti s oddaností a věrností.

5. Respekt (Sonkei): Samuraj by měl projevovat respekt ke všem, ať už jsou to nadřízení, rodiče, učitelé nebo soupeři. Měl by si vážit ostatních a jejich úsilí.

6. Sebeovládání (Jisei): Samuraj by měl mít sebeovládání a sebekázeň. Měl by být schopen ovládat své emoce a jednat s rozvahou a klidem.

7. Věrnost (Chūgi): Samuraj by měl být věrný svým zásadám a hodnotám. Měl by se držet svých principů a neustoupit před pokušením.

8. Povinnost (Gimu): Samuraj by měl plnit své povinnosti a zodpovědnosti. Měl by být odpovědný za své jednání a své rozhodnutí.

Toto jsou jen některé zásady, které jsou součástí kodexu Bushido v rámci školy Kawaishi ryu. Každý samuraj může mít své vlastní interpretace a důraz na různé hodnoty, ale tyto zásady představují základní principy a ctnosti.